cách đi xe tay ga ở việt nam

Tìm hiểu “Chân ngắn” đi xe tay ga nào cho hợp lý?

piaggio-fly-2014-1

Tại Việt Nam, có thể tạm chia xe tay ga ra thành 4 nhóm dựa vào chiều cao yên xe. Nhiều bạn mất tự tin