cách dùng lốp không xăm

Một số lợi ích và những lưu ý khi sử dụng lốp không xăm

10

Tương tự như những loại lốp xe khác, mặc dù lốp không săm có độ bền co nhưng khi đã sử dụng được một thời