cửa hàng xe Kymco K-Pipe

Kymco K-Pipe – lính mới giá rẻ dành cho giới trẻ

xedoisong_vn_danh_gia_lai_thu_kymco_kpipe_3_jxcf

Sử dụng cấu hình bánh 17 inch cho cả trước và sau lắp lốp không săm, Kymco K-Pipe có ngoại hình phù hợp với vóc