lỗi xe máy bị phạt

7 lỗi xe máy bị phạt “cực nặng” tại Việt Nam

csgt

Lỗi 5: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên