xe 2 bánh việt

Tránh bị móc túi khi đi đổ xăng và những điều cần chú ý

5

Tham khảo kinh nghiệm của những lái xe chuyên nghiệp để có những chú ý khi đổ xăng. Tình trạng gian lận, bán thiếu xăng