xe bị chết máy do đâu

Xử lý tình trạng xe chết máy do ngập nước như thế nào?

6

Đối với xe tay ga khi bị chết máy do ngập nước bạn đừng nên cố gắng sửa chữa để khởi động lại xe, mọi