xử lý xe máy khó nổ

Hướng dẫn cách xử lý xe máy khó nổ ít người biết

1

Trước tiên bạn cần khóa xăng lại, thực hiện việc vặn hết tay ga lên đồng thời tiếp tục nhấn vào nút khởi động thêm